[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2023

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z 10 lutego 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron 10 lutego 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 30 stycznia 2023 r. przez wykonawcę "Delux" Przewozy Turystyczno-Pasażerskie Handel-Usługi D. K. spółka jawna ul. Andrzeja Witolda Wajdy 61, 11-200 Bartoszyce w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie postanawia: 1. umarza postępowanie odwoławcze; 2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: .................................................................... Sygn. akt: [sygnatura ukryta] U z a s a d n i e n i e Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie (dalej: Zamawiający) prowadzi ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 109 ust. 3"

1   -   i faktycznego dokonanej czynności; 5. art. 109 ust. 3 Pzp przez jego niezastosowanie w

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28