Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2023-01-30, KIO 112/23

Sygn. akt: KIO 112/23 WYROK z dnia 30 stycznia 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Oskar Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 stycznia 2022 r. przez Wykonawcę artGarden W. L., A. L. sp. j. (ul. Storczykowa 4B/5, 87-100 Toruń) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Miasta Toruń (ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń) orzeka: 1) umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów dotyczących naruszenia przepisów ustawy w odniesieniu do sektora 9 i 10 (na podstawie art. 568 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) 2) oddala odwołanie w pozostałym zakresie, tj. w zakresie zarzutów dotyczących naruszenia ustawy w odniesieniu do sektora 8 3) kosztami postępowania obciąża Odwołującego artGarden W. L., A. L. sp. j. (ul. Storczykowa 4B/5, 87-100 Toruń) i 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego artGarden W. L., A. L. sp. j. (ul. Storczykowa 4B/5, 87-100 Toruń) tytułem wpisu od odwołania, kwotę 3600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28