[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z 7 października 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie 7 października 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 26 września 2022 r. przez odwołującego: IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów z siedzibą w Warszawie orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu nr 1 odwołania. 2. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu nr 2 i nakazuje zamawiającemu wprowadzenie do projektu umowy postanowień dotyczących zasad waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z art. 439 Pzp. 3. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów z siedzibą w Warszawie: 3.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 3.2 zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 11 880 zł 74 gr (słownie: jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt cztery grosze) stanowiącą koszty postępowania ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 439"

1   -   lub należności publicznoprawne. Analizując treść art. 439 ust. 2 Pzp należy mieć

2   -   umowy klauzuli waloryzacyjnej określonej w art. 439 ust. 1 i 2 Pzp

3   -   sformułowania klauzuli waloryzacyjnej zgodnej z art. 439 Pzp jest nietrafny. Odwołujący słusznie

+5 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28