Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-08-09, KIO 1957/22, KIO 1958/22

Sygn. akt: KIO 1957/22 Sygn. akt: KIO 1958/22 WYROK z dnia 9 sierpnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Członkowie: Marek Bienias Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 sierpnia 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 25 lipca 2022 r. przez: A. wykonawcę Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 1957/22) B. wykonawcę Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 1958/22) w postępowaniach prowadzonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa orzeka: 1. Oddala odwołania w sprawach KIO 1957/22 i KIO 1958/22; 2. Kosztami postępowania w sprawach KIO 1957/22 i KIO 1958/22 obciąża odwołującego: Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 40 000 zł 00 gr (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołań w sprawach KIO 1957/22 i KIO 1958/22, 2.2. zasądza od odwołującego: Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28