[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 26 stycznia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 267 TFUE - Pojęcie "sądu krajowego" - Kryteria - Niezawisłość i obligatoryjny charakter jurysdykcji danego organu krajowego - Stabilność stanowisk członków tego organu - Dyrektywa 2014/24/UE - Procedury udzielania zamówień publicznych - Artykuł 58 - Kryteria kwalifikacji - Możliwość włączenia do tych kryteriów obowiązków wynikających z odrębnych przepisów mających zastosowanie do działalności związanej z danym zamówieniem, które to obowiązki nie zostały przewidziane jako kryterium kwalifikacji w dokumentacji przetargowej - Artykuł 63 ust. 1 - Oferent polegający na zdolności innego podmiotu w celu spełnienia wymogów instytucji zamawiającej - Brak możliwości zobowiązania do korzystania z podwykonawstwa W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (krajową radę ds. rozstrzygania odwołań, Rumunia) postanowieniem z dnia 22 czerwca 2021 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 29 czerwca 2021 r., w postępowaniu: SC NV Construct SRL przeciwko Judeţul Timiş, przy udziale: SC Proiect - ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28