[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 07 marca 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Irena Natalia Skubiszak - Kalinowska arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Agnieszka Katarzyna Staszek protokolant Urszula Pietrzak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07.03.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez ComArch S.A., Kraków, Al. Jana Pawła II 39A od oddalenia przez zamawiającego Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Bemowo, Warszawa, ul. Wrocławska 19 protestu z dnia 13.02.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i unieważnia postępowanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Bemowo, Warszawa, ul. Wrocławska 19 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 2078 zł 70 gr (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt osiem złotych, siedemdziesiąt groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez ComArch S.A., Kraków, Al. Jana Pawła II 39A 2) dokonać wpłaty kwoty 2078 zł 70 gr (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt osiem złotych, siedemdziesiąt groszy) przez ...

Przykładowe fragmenty dla hasła open source

1   -   rzadkość projektów z wykorzystaniem darmowych - open source’owych komponentów, nie mogą się

2   -   wdrożenie polegające na wykorzystaniu darmowych - open source’owych komponentów więc, jego zdaniem

3   -   wykorzystane będą jakiekolwiek komponenty typu open source. Jednakże określając warunki udziału w

+4 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28