Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-12-05, XXIII Zs 139/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 139/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Andrzej Kubica Protokolant:sekr. sądowy Dariusz Książyk po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego: Przedsiębiorstwa (...) w W. odwołującego: P. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w P. przystępującego po stronie zamawiającego: P. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w P. ze skargi P. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w P. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 25 sierpnia 2022 r., sygn. akt KIO 2022/22 I. oddala skargę; II. zasądza od P. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w P. na rzecz Przedsiębiorstwa (...)w W. 12 500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. sędzia Andrzej Kubica Sygn. akt XXIII Zs 139/22 UZASADNIENIE Zamawiający, Przedsiębiorstwo (...) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie "Zakup i instalacja 4 szt. Urządzeń EDS (Explosive ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28