Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-10-25, XXIII Zs 121/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 121/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Monika Skalska || Protokolant: || sekr. sądowy Wernika Banach || po rozpoznaniu w dniu 12 października 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Skarbu Państwa - (...) Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Z. odwołującego: R. N. uczestnika przystępującego po stronie zamawiającego: R. W. ze skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 27 lipca 2022 r., sygn. akt KIO 1820/22 I. oddala skargę; II. zasądza od R. N. na rzecz Skarbu Państwa - (...) Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Z. 5400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. Monika Skalska UZASADNIENIE Zamawiający Skarb Państwa - (...) Wojskowy Oddział Gospodarczy w Z. - prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane: 1. Roboty budowlane w budynku nr (...) C., 2. Roboty budowlane na placu przy budynku nr (...) C., 3. Remont budynku nr (...) w Z. skrzydło A, 4. Roboty budowlane - strzelnica garnizonowa Z., 5. Roboty budowlane - ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28