[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2023

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 5 stycznia 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Kot Członkowie: Emil Kuriata Anna Kuszel-Kowalczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 stycznia 2023 r. w Warszawie wniosku z dnia 29 grudnia 2022 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy w części I, II oraz III zamówienia do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, wniesionego przez Gminę Karczew - Urząd Miejski w Karczewie z siedzibą w Karczewie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Karczew - trzy Części" (Nr referencyjny: ZP.271.14.2022.MS) postanawia: umorzyć postępowanie. UZASADNIENIE Gmina Karczew - Urząd Miejski w Karczewie z siedzibą w Karczewie (dalej: "Zamawiający" oraz "Gmina Karczew"), działając na podstawie art. 578 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej: "ustawa Pzp"), w dniu 29 grudnia 2022 r. złożyła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy w części I, II oraz III w postępowaniu ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28