[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ATHANASIOSA RANTOSA przedstawiona w dniu 15 grudnia 2022 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] ANAS SpA przeciwko Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (regionalny sąd administracyjny dla Lacjum, Włochy)] Odesłanie prejudycjalne - Fundusze strukturalne - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 - Artykuł 2 pkt 7 - Pojęcie "nieprawidłowości" - Zachowania, które mogą sprzyjać wykonawcy w toku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia - Artykuł 98 ust. 1 i 2 - Korekty finansowe dokonywane przez państwa członkowskie - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) - Fakultatywne podstawy wykluczenia - Poważne wykroczenie zawodowe Wprowadzenie 1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w niniejszej sprawie został złożony przez Tribunale amministrativo per il Lazio (regionalny sąd administracyjny dla Lacjum, Włochy) w ramach sporu między spółką Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (zwaną dalej "spółką ANAS") a Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28