[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 19 stycznia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2006/123/WE - Usługi na rynku wewnętrznym - Artykuł 2 ust. 2 lit. d) - Przedmiotowy zakres stosowania - Usługa w dziedzinie transportu - Prowadzenie kursów służących podnoszeniu świadomości i reedukacji w zakresie bezpieczeństwa drogowego, umożliwiających odzyskanie punktów prawa jazdy - Koncesja na świadczenie usług publicznych - Artykuł 15 - Wymogi - Podział właściwego terytorium na pięć części - Ilościowe i terytorialne ograniczenie możliwości podejmowania danej działalności - Nadrzędne względy interesu ogólnego - Względy uzasadniające - Bezpieczeństwo drogowe - Proporcjonalność - Usługa świadczona w ogólnym interesie gospodarczym W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Tribunal Supremo (sąd najwyższy, Hiszpania) postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2021 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 7 maja 2021 r., w postępowaniu: Administración General del Estado, Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), UTE CNAE-ITT-FORMASTER-ECT przeciwko Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (Audica), Ministerio ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28