[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 04 grudnia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Piotr Durda arbitrzy: Jerzy Czaban Marek Madaliński protokolant Filip Orczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04.12.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Konsorcjum: Budimex Dromex S.A., STRABAG Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., Warbud S.A., Warszawa, ul. Stawki 40 od oddalenia przez zamawiającego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, ul. Żelazna 59 protestu z dnia 29.10.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nakazuje Zamawiającemu dokonanie czynności oceny ofert. Strona 2 z 6 2. Kosztami postępowania obciąża Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, ul. Żelazna 59 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4264 zł 79 gr (słownie: cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum: Budimex Dromex S.A., STRABAG Sp. z o.o., ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.