[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt UZP/ZO/0-1385/07 UZP/ZO/0-1396/07 UZP/ZO/0-1434/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 grudnia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tomasz Lubaczewski arbitrzy: Wiesław Krzysztof Meszek Barbara Maria Fabin protokolant Filip Orczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2007 r. w Warszawie odwołań skierowanych w drodze zarządzenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 29 listopada 2007 r. do łącznego rozpoznania, a wniesionych przez A. Olimp Sp. z o.o., Mysłowice, Rynek 8, 9 B. Unipol Sp. z o.o., Szczecin, ul. Duńska 73 C. Unipol Sp. z o.o., Szczecin, ul. Duńska 73 od oddalenia przez zamawiającego Gmina Kluczbork, Kluczbork, ul. Katowicka 1 protestów z dnia A. 2 listopada 2007 r. B. 31 października 2007 r. C. 13 listopada 2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Firma "Kaszub" - Dariusz Kaszuba, Sianowo, Ul. Kolejowa 4 po stronie zamawiającego, tj. Gmina Kluczbork, Kluczbork, Ul. Katowicka 1. orzeka: 1. Uwzględnia wszystkie odwołania i unieważnia przedmiotowe postęwpoanie o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Kosztami postępowania obciąża Gmina Kluczbork, Kluczbork, ul. Katowicka 1 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28