powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 04 grudnia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Rejman arbitrzy: Marek Tomasz Korzun Marek Piotr Lubieniecki protokolant Magdalena Sierakowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04.12.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Marek Piotrowicz F.W. ,,POLCOURT'', Gostynin, ul. Floriańska 11 od oddalenia przez zamawiającego Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe, Warszawa, ul. Grochowska 274 protestu z dnia 30.10.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i unieważnia postępowanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe, Warszawa, ul. Grochowska 274 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4195 zł 72 gr (słownie: cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) z kwoty wpisu uiszczonego przez Marek Piotrowicz F.W. ,,POLCOURT'', Gostynin, ul. Floriańska 11 2) dokonać wpłaty kwoty 7195 zł 72 gr (słownie: siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) przez Urząd m. st. Warszawy dla ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.