[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 04 grudnia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Rejman arbitrzy: Marek Tomasz Korzun Marek Piotr Lubieniecki protokolant Magdalena Sierakowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04.12.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Marek Piotrowicz F.W. ,,POLCOURT'', Gostynin, ul. Floriańska 11 od oddalenia przez zamawiającego Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe, Warszawa, ul. Grochowska 274 protestu z dnia 30.10.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i unieważnia postępowanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe, Warszawa, ul. Grochowska 274 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4195 zł 72 gr (słownie: cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) z kwoty wpisu uiszczonego przez Marek Piotrowicz F.W. ,,POLCOURT'', Gostynin, ul. Floriańska 11 2) dokonać wpłaty kwoty 7195 zł 72 gr (słownie: siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) przez Urząd m. st. Warszawy dla ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28