[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt UZP/ZO/0-1378/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 21 listopada 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Dariusz Mariusz Ćwik arbitrzy: Antoni Majka Justyna Anna Morawska-Laska protokolant Magdalena Sierakowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Deloitte Business Consulting S.A., Warszawa, ul. Piękna 18 od oddalenia przez zamawiającego Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska, Warszawa, Pl. Małachowskiego 2 protestu z dnia 31.10.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje dokonanie ponownej oceny wniosków z uwzględnieniem wniosku Odwołującego. 2. Kosztami postępowania obciąża Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska, Warszawa, Pl. Małachowskiego 2 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4209 zł 5 gr (słownie: cztery tysiące dwieście dziewięć złotych pięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Deloitte Business Consulting S.A., Warszawa, Ul. Piękna 18 2) dokonać wpłaty kwoty 6709 zł 5 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset dziewięć ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.