[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 20 listopada 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marta Jadwiga Włodarczyk arbitrzy: Tadeusz Antoni Szymański Elżbieta Zasadzińska protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Firma Przemysłowo-Budowlana "LECHBUD" Leszek Dziub, Bytom, ul. Mochnackiego 34 od oddalenia przez zamawiającego Miasto Bytom reprezentowane przez Prezydenta Miasta, Bytom, ul. Parkowa 2 protestu z dnia 30.10.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Zakład Remontowo-Budowlany Rafał Szukała, Bytom, ul. Daleka 5 po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje powtórzenie czynności oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2. Kosztami postępowania obciąża Miasto Bytom reprezentowane przez Prezydenta Miasta, Bytom, ul. Parkowa 2 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3749 zł 25 gr (słownie: trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia pięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Firmę Przemysłowo-Budowlaną "LECHBUD" Leszek Dziub, Bytom, ul. Mochnackiego 34 2) dokonać...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28