[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 21 listopada 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Piotr Jankowski arbitrzy: Zbigniew Marek Leszczyński Teresa Grażyna Zjawińska - Jankowska protokolant Filip Orczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki "CARBOAUTOMATYKA" S.A., Tychy, ul. Budowlanych 168 od oddalenia przez zamawiającego Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Jastrzębie - Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 protestu z dnia r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego się. orzeka: 1. 2. Kosztami postępowania obciąża i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości zł gr (słownie: ) z kwoty wpisu uiszczonego przez 2) dokonać wpłaty kwoty zł gr (słownie: ) przez na rzecz , stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego poniesione z tytułu 3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP 4) dokonać zwrotu kwoty zł gr (słownie: ) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.