Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-10-20, XXIII Zs 109/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 109/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || Sędzia Monika Skalska || Protokolant: || sekr.sądowy Weronika Banach || po rozpoznaniu w dniu 20 października 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Gminy B. - Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w B. odwołującego J. W. wykonawcy przystępującego po stronie zamawiającego - M. K. na skutek skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 9 czerwca 2022 r., sygn. akt KIO 1360/22 I. oddala skargę, II. zasądza od J. W. na rzecz Gminy B. - Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w B. 12500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. III. Sędzia Monika Skalska || (...) || (...) || (...) || UZASADNIENIE Zamawiający - Gmina B. - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w B. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Letnie i zimowe utrzymanie pasą drogowego i konserwacja zieleni w possie drogowym na terenie miasta B. do 30.04.2025 roku". Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28