powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 21 listopada 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Roman Bochenek arbitrzy: Józef Górny Krystyna Anna Krzywda protokolant Filip Orczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Zakład Usług Wodnych Danuta Orłowska, Legionowo, ul. Mireckiego 3A od oddalenia przez zamawiającego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa, ul.Mokotowska 63 protestu z dnia 06.11.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego S.A., Warszawa, Ul. Modlińska 17 po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie, uniewaznia czynność oceny i wyboru ofert i nakzauje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny i wyboru ofert. Strona 2 z 9 2. Kosztami postępowania obciąża Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa, ul.Mokotowska 63 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4476 zł 25 gr (słownie: cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia pięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Zakład Usług Wodnych Danuta Orłowska, Legionowo, ul. ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.