[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt UZP/ZO/0-1372/07 UZP/ZO/0-1376/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 21 listopada 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Teresa Ochmańska arbitrzy: Kazimierz Piotr Orzeł Piotr Alojzy Pieprzyca protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.11.2007 r. w Warszawie odwołań skierowanych w drodze zarządzenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 15 listopada 2007 r. do łącznego rozpoznania, a wniesionych przez A. Konsorcjum: ComArch S.A., Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.; Kraków, Al. Jana Pawła II 39A B. Konsorcjum: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o., Centrum Informatyki ZETO S.A.; ul. 4 Marca 38 od oddalenia przez zamawiającego Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Karlino, ul. Szymanowskiego 17 protestów z dnia A 26 października 2007 r. B 26 października 2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, tj. Winuel S.A., ABG SPIN S.A., Sygnity S.A.; Wrocław, ul. Strzegomskiej 56a oraz częściowo po stronie zamawiającego i odwołującego, tj. Konsorcjum: ComArch S.A., Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.; Kraków, Al. Jana Pawła II 39a . orzeka: 1. Oddala obydwa odwołania. 2. ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.