powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2007

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 20 listopada 2007 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Robert Konstanty Rudnicki arbitrzy: Elżbieta Bogumiła Gaździk Piotr Alojzy Pieprzyca protokolant Magdalena Pazura Wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 20 listopada 2007 r. odwołania wniesionego przez Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Przetoczna 66 od oddalenia przez zamawiającego Urząd Morski w Szczecinie, Szczecin, Pl. Batorego 4 protestu z dnia 23 października 2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. postanawia: 1. Umarza przedmiotowe postępowanie. 1 2. Nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych UZP na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Przetoczna 66 kwoty 10000 zł 0 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej połowę uiszczonego wpisu i zasądzić na rzecz xxx koszty postępowania w kwocie 0 zł 0 gr (słownie: xxx)1). 3. Kosztami postępowania obciąża xxx i nakazuje2): 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 0 zł 0 ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.