[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 20 listopada 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Maciej Stodolak arbitrzy: Elżbieta Halina Tomaka Marek Madaliński protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez UNIPOL Sp. z o.o., Szczecin, ul. Duńska 73 od odrzucenia przez zamawiającego Jarocin Sport Spółka z o.o. w Jarocinie, Jarocin, ul. Sportowa 6 protestu z dnia 26.10.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i unieważnia czynność Zamawiającego z dnia 24.10.2007r. dotyczącą wezwania firmy Kaszub Dariusz Kaszuba do uzupełnienia dokumentów w postaci sprawozdania finansowego za 2006 rok. 2. Kosztami postępowania obciąża Jarocin Sport Spółka z o.o. w Jarocinie, Jarocin, ul. Sportowa 6 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4275 zł 93 gr (słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) z kwoty wpisu uiszczonego przez UNIPOL Sp. z o.o., Szczecin, ul. Duńska 73 2) dokonać wpłaty kwoty 6275 zł 93 gr (słownie: sześć tysięcy...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.