[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 20 listopada 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krzysztof Barnim Lewna arbitrzy: Teresa Sinko Marcin Józef Sowula protokolant Filip Orczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., Warszawa, Al. Wilanowska 372 od oddalenia przez zamawiającego Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Ciechanów, ul. Powstanców Wielkopolskich 2 protestu z dnia 23.10.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Siemens Sp. Z O.O., Warszawa, Ul. Żupnicza 11 po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., Warszawa, Al. Wilanowska 372 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 2604 zł 55 gr (słownie: dwa tysiące sześćset cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., Warszawa, Al. Wilanowska 372 2) dokonać wpłaty kwoty 3600 zł 0 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) przez GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., Warszawa, Al. Wilanowska 372 na ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28