[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 19 listopada 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tadeusz Marian Barnat arbitrzy: Jan Tadeusz Wilkus Jarosław Budlewski protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 19.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Spółdzielnia Inwalidów "Naprzód" w Krakowie, Kraków, ul. Żabiniec 46 od odrzucenia przez zamawiającego Uniwersytet Łódzki, Łódź, ul. Narutowicza 65 protestu z dnia 25.10.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. orzeka: 1. Odrzuca odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Spółdzielnię Inwalidów "Naprzód" w Krakowie, Kraków, ul. Żabiniec 46 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4127 zł 75 gr (słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Spółdzielnię Inwalidów "Naprzód" w Krakowie, Kraków, ul. Żabiniec 46 2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz xxx, stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego poniesione z tytułu xxx 3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28