powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 14 listopada 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Leszek Marcin Budkiewicz arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski Agnieszka Bieńkowska-Nowacka protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 14.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A., PBOiI "Chmielewski" B. Chmielewski i B. Chmielewska Sp.j., BPGWŚ "Hydrosan" Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia 4 od oddalenia przez zamawiającego Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle, ul. Filtrowa 14 protestu z dnia 15.10.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Konsorcjum: KEM Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego BUSKOPOL Sp. z o.o., Zakład Usług i Robót Sp. z o.o.; Dąbrowa Górnicza, ul. Budowlanych 6/1A po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Odrzuca odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A., PBOiI "Chmielewski" B. Chmielewski i B. Chmielewska Sp.j., BPGWŚ "Hydrosan" Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia 4 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.