powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 15 listopada 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Obłoza arbitrzy: Wiesław Krzysztof Meszek Klaudia Monika Szczytowska-Maziarz protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Ekokaloria Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, Kielce, ul. Hauke Bosaka 9 od oddalenia przez zamawiającego Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska, Pl. Jana Pawła II 6 protestu z dnia 17.10.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego DAN POL M. Piechota Spółka jawna, Tychy, ul. Murarska 28 po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Odrzuca odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Ekokaloria Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, Kielce, ul. Hauke Bosaka 9 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3711 zł 25 gr (słownie: trzy tysiące siedemset jedenaście złotych dwadzieścia pięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Ekokaloria Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, Kielce, ul. Hauke Bosaka 9 2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz xxx, stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.