[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 18 lipca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Aneta Mlącka Andrzej Niwicki Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 czerwca 2022 r. przez odwołującego: Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Bonifraterska 17, 00­203 Warszawa) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy (ul. Fordońska 6, 85 - 085 Bydgoszcz), przy udziale: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TPF sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (ul. Annopol 22, 03 - 236 Warszawa oraz Databout sp. z o.o. - Członek Konsorcjum (ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 4, 02 - 366 Warszawa) zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego: Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zobowiązanie projektant "dysponowanie bezpośrednie"

1   -   II Postępowania: - Pan R. D. - projektant drogowy, dysponowanie bezpośrednie - Pan P. R. - geolog (zobowiązanie PUZ-a UNI GEO P. R.) - M. L. - hydrogeolog (zobowiązanie PUZ-a UNI- GEO P. R.) - W. T. - projektant mostowy, dysponowanie bezpośrednie - Ł. C. projektant mostowy, dysponowanie bezpośrednie - O. W. - ekspert ds. analiz ekonomicznych, dysponowanie bezpośrednie. • Część I Postępowania: - G. W. - projektant drogowy - dysponowanie bezpośrednie - Z. C. - geolog - dysponowanie bezpośrednie - J. F. - hydrogeolog - dysponowanie bezpośrednie - N. K. - projektant mostowy - dysponowanie bezpośrednie - R. L. - Projektant mostowy - dysponowanie bezpośrednie - J. S. - ekspert ds. analiz ekonomicznych - dysponowanie bezpośrednie Co istotne - żadna z ww

2   -   Cena - 60% = 60 pkt Doświadczenie projektanta drogowego - 20% = 20 pkt Zespół

3   -   wykonywane przez ten podmiot. Treść zobowiązania ma spełnić jego cel, jakim

+139 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28