[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt UZP/ZO/0-1322/07 UZP/ZO/0-1323/07 UZP/ZO/0-1327/07 UZP/ZO/0-1330/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 12 listopada 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Raczko arbitrzy: Wojciech Leopold Jaremko Grzegorz Mazurek protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 listopada 2007 r. w Warszawie odwołań skierowanych w drodze zarządzenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 5 listopada 2007 r. do łącznego rozpoznania, a wniesionych przez A. CONSORTIA Sp. z o.o., Warszawa, ul. Jagiellońska 74, B. Biuro Informatyczno-Wdrożeniowe "Koncept" Sp. z o.o., Kraków, ul. Racławicka 56, C. Konsorcjum: Makronet Sp. z o.o., Asseco Systems S.A.; Warszawa, ul. Okrężna 56, D. ComArch S.A., Kraków, ul. Jana Pawła II 39A od oddalenia przez zamawiającego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 protestów z dnia A. 18 października 2007 r. B. 18 października 2007 r. C. 17 października 2007 r. D. 18 października 2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego się, tj. - Biuro Informatyczno-Wdrożeniowe "Koncept" Sp. z o.o., Kraków, ul. Racławicka 56, - ComArch S.A., Kraków, ul. Jana Pawła II 39A. przy udziale ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28