Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 2007-11-09, UZP/ZO/0-1318/07 premium

Sygn. akt UZP/ZO/0-1318/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 09 listopada 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Jaśkiewicz arbitrzy: Zofia Maria Ligocka Szymon Marek Kubacki protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Robót Inżynierii Wodno-Lądowej "Wodbud" S.J. Zając i Połaczewski, Pielgrzymka, Twardocice 50a od oddalenia przez zamawiającego Gmina Chojnów, Chojnów, ul. Fabryczna 1 protestu z dnia 15.10.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Instal Lublin Sp. z o.o., Lublin, ul. Chocianowska 20d po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnia czynność odrzucenia oferty Odwołującego i nakazuje dokonanie ponownej czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. 2. Kosztami postępowania obciąża Gminę Chojnów, Chojnów, ul. Fabryczna 1 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3913 zł 9 gr (słownie: trzy tysiące dziewięćset trzynaście złotych dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Przedsiębiorstwo ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28