[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2007

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 9 listopada 2007 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Piotr Durda arbitrzy: Paweł Grzegorz Juzoń Jarosław Budlewski protokolant Magdalena Pazura Wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 9 listopada 2007 r. odwołania wniesionego przez Konsorcjum: ComArch S.A., Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, TALEX S.A.; Kraków Al. Jana Pawła II 39A od oddalenia przez zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, ul. Czerniakowska 16 protestu z dnia 10 października 2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. postanawia: 1. Umarza postępowanie. 1 2. Nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych UZP na rzecz Konsorcjum: ComArch S.A., Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, TALEX S.A.; Kraków Al. Jana Pawła II 39A kwoty 10000 zł 0 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej połowę uiszczonego wpisu i zasądzić na rzecz xxx koszty postępowania w kwocie 0 zł 0 gr (słownie: xxx)1). 3. Kosztami postępowania obciąża xxx i nakazuje2): 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28