[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 08 listopada 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Rejman arbitrzy: Antoni Majka Piotr Pietrzyk protokolant Filip Orczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez TEHAND Sp. z o.o., Lublin, ul. Herbowa 4 od oddalenia przez zamawiającego Szpital "Latawiec" w Budowie, Świdnica, ul. Lesna 27-29 protestu z dnia 12.10.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego "Konkret" Dagmara Fik, Chełmno, Ul. Dworcowa 15a po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie pakietu XII. Strona 2 z 8 2. Kosztami postępowania obciąża Szpital "Latawiec" w Budowie, Świdnica, ul. Lesna 27-29 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4439 zł 9 gr (słownie: cztery tysiące czterysta trzydzieści dziewięć złotych dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez TEHAND Sp. z o.o., Lublin, ul. Herbowa 4 2) dokonać wpłaty kwoty 8039 zł 9 gr (słownie: osiem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych dziewięć groszy) przez Szpital "Latawiec" w Budowie, Świdnica, ul...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28