[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 06 listopada 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marta Jadwiga Włodarczyk arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Agnieszka Ewa Świderska protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Konsorcjum: RAR R. Olwiński, R. Wachowski Sp. J., "KORSA"Sp. z o.o., Warszawa, ul. Aspekt 69 m 2 i 3 od oddalenia przez zamawiającego Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Dróg Miejskich, Warszawa, ul. Chmielna 120 protestu z dnia 08.10.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność unieważnienia postępowania w części VII, VIII, IX i XI i nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownej czynności badania i oceny ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Dróg Miejskich, Warszawa, ul. Chmielna 120 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4356 zł 86 gr (słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28