[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 07 listopada 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Anna Teresa Jaworska - Klinowska arbitrzy: Ewa Hanna Wiktorowska Marcin Józef Sowula protokolant Filip Orczykowski po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 07.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Konsorcjum: EUROVIA POLSKA S.A. i "BALTOM", s.r.o., Mysłowice, ul. Sosnowiecka 11 od oddalenia przez zamawiającego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31 protestu z dnia 05.10.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. orzeka: 1. Odrzuca odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Konsorcjum: EUROVIA POLSKA S.A. i "BALTOM", s.r.o., Mysłowice, ul. Sosnowiecka 11 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4170 zł 1 gr (słownie: cztery tysiące sto siedemdziesiąt złotych jeden grosz) z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum: EUROVIA POLSKA S.A. i "BALTOM", s.r.o., Mysłowice, ul. Sosnowiecka 11 2) dokonać wpłaty kwoty 3600 zł 0 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) przez Konsorcjum: EUROVIA ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28