[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 05 listopada 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Władysław Rękas arbitrzy: Aleksander Piszczatowski Jarosław Budlewski protokolant Filip Orczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez TMS Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wiertnicza 84 od oddalenia przez zamawiającego Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37 protestu z dnia 03.10.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Siemens Sp.Z O.O. Medical Solutions, Warszawa, Ul. Żupnicza 11 po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert z udziałem oferty Odwołującego. Strona 2 z 7 2. Kosztami postępowania obciąża Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3924 zł 65 gr (słownie: trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28