[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 05 listopada 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Bettman arbitrzy: Marek Tomasz Korzun Alicja Dominika Caban protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 30.10.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o., Bydgoszcz, ul. Kasprzaka 3 od oddalenia przez zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, ul. Czerniakowska 16 protestu z dnia 02.10.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Comarch S.A., Kraków, Al. Jana Pawła II 39A I ATM S.A. Z Siedzibą W Warszawie po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Odrzuca odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o., Bydgoszcz, ul. Kasprzaka 3 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 941 zł 21 gr (słownie: dziewięćset czterdzieści jeden złotych dwadzieścia jeden groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o., Bydgoszcz, ul. Kasprzaka 3 2) dokonać wpłaty kwoty 3000 zł 0 gr (słownie: trzy tysiace złotych zero groszy) przez Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o., Bydgoszcz, ul. Kasprzaka 3 na rzecz ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28