Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-10-21, XXIII Zs 98/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 98/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodnicząca: sędzia Alicja Dziekańska Sędziowie: Aleksandra Komór (spr.) Sylwia Paschke Protokolant: Dariusz Książyk po rozpoznaniu w 19 października 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego (...) W. przystępującego po stronie zamawiającego Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwników skargi: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.; (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.; Związku (...) w W.; M. M. (1); J. Z.; (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.; (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W.; (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.; Przedsiębiorstwa Usług (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K., na skutek skarg zamawiającego (Zs 98/22) oraz przystępującego po stronie zamawiającego (Zs 91/22); od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 16 maja 2022r., sygn. akt KIO 561/22, KIO 563/22, KIO 573/22, KIO 575/22, KIO 577/22, KIO 579/22, KIO 581/22, KIO 587/22, KIO 589/22. orzeka: I. w ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28