[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 8 grudnia 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 18 ust. 1 - Zasady równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności - Decyzja o unieważnieniu przetargu - Oferty złożone oddzielnie przez dwóch oferentów należących do tego samego wykonawcy, będące dwiema ofertami najkorzystniejszymi ekonomicznie - Odmowa podpisania umowy przez zwycięskiego oferenta - Decyzja instytucji zamawiającej o nieprzyjęciu oferty następnego w kolejności oferenta, unieważnieniu postępowania i ogłoszeniu nowego przetargu W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Administratīvā rajona tiesa (rejonowy sąd administracyjny, Łotwa) postanowieniem z dnia 13 grudnia 2021 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 13 grudnia 2021 r., w postępowaniu: AAS "BTA Baltic Insurance Company" przeciwko Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrija, TRYBUNAŁ (dziesiąta izba), w składzie: E. Regan (sprawozdawca), prezes piątej izby, pełniący obowiązki prezesa dziesiątej izby, I. Jarukaitis i Z. Csehi, sędziowie, rzecznik generalny: G. Pitruzzella, sekretarz: A. Calot Escobar, ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28