[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022

sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 1 lipca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2022 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 czerwca 2022 r. przez Lek S.A., ul. Podlipie 16; 95-010 Stryków, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o., ul. Hubalczyków 1; 76-200 Słupsk, orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów opisany w ust. 1 i 2 odwołania. 2. Oddala odwołanie. 3. Kosztami postępowania obciąża Lek S.A., ul. Podlipie 16; 95-010 Stryków i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Lek S.A., ul. Podlipie 16; 95-010 Stryków, tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: .............................. sygn. akt: [sygnatura ukryta] ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 433"

1   -   wzoru umowy, a zgodnie z art. 433 pkt 4 Pzp zamawiający nie

2   -   zastosowania", zapis sprzeczny jest z art. 433 pkt 4 Pzp. W ocenie

3   -   zmianę takiego stanu rzeczy. Przepis art. 433 pkt 4 ustawy Pzp stanowi

+12 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28