[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 29 października 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Rejman arbitrzy: Ewa Hanna Wiktorowska Jarosław Budlewski protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 29.10.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez "MARKHEN+" Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Marek Różewski, Tarnowo Podgórne, ul. Ks. J. Bryzy 8 od odrzucenia przez zamawiającego Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań, ul. Wojska Polskiego 28 protestu z dnia 03.10.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego xxx po stronie odwołującego się. orzeka: 1. Odrzuca odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża "MARKHEN+" Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane, Marek Różewski, Tarnowo Podgórne, ul. Ks. J. Bryzy 8 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3783 zł 25 gr (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia pięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez "MARKHEN+" Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane, Marek Różewski, Tarnowo Podgórne, ul. Ks. J. Bryzy 8 2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz xxx, stanowiącej uzasadnione ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28