[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 października 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Władysław Norbert Zalewski arbitrzy: Zbigniew Marek Leszczyński Krzysztof Zbigniew Szydłowski protokolant Filip Orczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.10.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez "BARTKO" Sp. z o.o., Bartoszyce, ul. Bema 40 od oddalenia przez zamawiającego Urząd Miasta, Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino 1 protestu z dnia 25.09.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża "BARTKO" Sp. z o.o., Bartoszyce, ul. Bema 40 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4568 zł 77 gr (słownie: cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt siedem groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez "BARTKO" Sp. z o.o., Bartoszyce, ul. Bema 40 2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz xxx, stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego poniesione z tytułu xxx 3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28