Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-11-07, XXIII Zs 125/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 125/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Andrzej Kubica || Protokolant: || sekr. sądowy Dariusz Książyk || po rozpoznaniu w dniu 17 października 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego B. Centrum Onkologii im. M. S.-C. w B. ze skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 15 lipca 2022 r., sygn. akt KIO 1693/22 I. oddala skargę; II. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz B. Centrum Onkologii im. M. S.-C. w B. 7 500 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego; sędzia Andrzej Kubica UZASADNIENIE B. Centrum Onkologii im. M. C. w B. (Zamawiający), ogłosiło w trybie z wolnej ręki wybór wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa sporządzania i dostawy całodziennych posiłków szpitalnych oraz odbioru odpadów pokonsumpcyjnych. Postępowanie prowadzono na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28