[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2022

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE WICEPREZESA TRYBUNAŁU z dnia 22 listopada 2022 r.(*) Odwołanie - Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Zamówienie publiczne - Postępowanie przetargowe - Wniosek o zawieszenie wykonania - Pilny charakter - Kryteria oceny przesłanki dotyczącej pilnego charakteru - Okres poprzedzający zawarcie umowy - Okres zawieszenia W sprawie [sygnatura ukryta] P(R) mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 57 akapit drugi statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 17 lipca 2022 r., Telefónica de España SA, z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), którą reprezentowali J. Blanco Carol, F.E. González-Díaz, abogados, i P. Stuart, barrister, wnosząca odwołanie, w której drugą stroną postępowania jest: Komisja Europejska, którą reprezentowały L. André i M. Ilkova, w charakterze pełnomocników, strona pozwana w pierwszej instancji, WICEPREZES TRYBUNAŁU, po wysłuchaniu rzecznika generalnego M. Szpunara, wydaje następujące Postanowienie 1 W swoim odwołaniu Telefónica de España SA wnosi o uchylenie postanowienia prezesa Sądu Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2022 r., Telefónica de España/Komisja (T-170/22 R, niepublikowanego, zwanego dalej "zaskarżonym postanowieniem", EU:T:2022:460), w którym Sąd oddalił ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28