Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-11-07, XXIII Zs 113/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 113/22 Postanowienie Dnia 7 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie : Przewodniczący: sędzia Arkadiusz Kucharski po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2022 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: (...) Szpital (...) w Warszawie odwołującego: (...) sp. z o. o. w Ł. na skutek skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 14 lipca 2022 r., sygn. akt KIO 1604/22 postanawia: umorzyć postępowanie. sędzia Arkadiusz Kucharski Sygn. akt XXIII Zs 113/22 UZASADNIENIE W piśmie datowanym na 24.10.2022 r. skarżący wskazał, że cofa skargę (k.79). Z tych przyczyn należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia (art. 579 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych w zw. z art. 391 par. 2 k.p.c.). sędzia Arkadiusz Kucharski...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28