[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 października 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Aleksander Szczęch arbitrzy: Jerzy Robert Cieśliński Aleksandra Nina Kasiuwara protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22.10.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Dutchmed PL Sp. z o.o., Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14 od oddalenia przez zamawiającego Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A protestu z dnia 19.09.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Unimed Zakład Urządzeń Medycznych inż. A. Andruszczak, Bydgoszcz, ul. Trawnik 26A-28 po stronie odwołującego oraz Dräger Medical Sp. z o.o., Bygoszcz, ul. Sułkowskiego 18a, Promed S.A.,Warszawa, ul. Krajewskiego 1b po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Dutchmed PL Sp. z o.o., Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3944 zł 45 gr (słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote czterdzieści pięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Dutchmed PL Sp. z o....

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28