[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 17 października 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Przemysław Wierzbicki arbitrzy: Władysław Feliks Woźniczka Elżbieta Kowalik protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17.10.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez CTL Maczki-Bór Sp. z o.o., Sosnowiec, ul. Długa 90 od odrzucenia przez zamawiającego Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 protestu z dnia 20.09.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego PTHU Bielaszka Stanisław Bielaszka, Jastrzębie Zdrój, ul. Pszczyńska 8 po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża CTL Maczki-Bór Sp. z o.o., Sosnowiec, ul. Długa 90 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3958 zł 85 gr (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez CTL Maczki-Bór Sp. z o.o., Sosnowiec, ul. Długa 90 2) dokonać wpłaty kwoty 3172 zł 0 gr (słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote zero groszy) przez CTL Maczki-Bór Sp. z o.o., Sosnowiec, ul. Długa 90 na rzecz ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28