[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 17 października 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Władysław Rękas arbitrzy: Stanisław Maciej Bukowy Michał Daniel Bubnowski protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17.10.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, Leszno, ul. 17 Stycznia 92 od oddalenia przez zamawiającego Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław, ul. Januszowicka 15A protestu z dnia 19.09.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław, ul. Januszowicka 15A i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4538 zł 25 gr (słownie: cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych dwadzieścia pięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, Leszno, ul. 17 Stycznia 92 2) dokonać wpłaty kwoty 4538 zł 25 gr (słownie: cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28