[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 17 października 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marian Trzópek arbitrzy: Zofia Maria Ligocka Agnieszka Ewa Świderska protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17.10.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez "Fadbet" S.A., Białystok, ul. 27 Lipca 60 od oddalenia przez zamawiającego Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 protestu z dnia 19.09.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. orzeka: 1. uwzglęnia odwłanie i nakazuje powtórzenie czynności oceny ofert 2. Kosztami postępowania obciąża Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3983 zł 9 gr (słownie: trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez "Fadbet" S.A., Białystok, ul. 27 Lipca 60 2) dokonać wpłaty kwoty 6679 zł 66 gr (słownie: sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) przez Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 na rzecz "Fadbet" S.A., Białystok, ul. 27 Lipca 60, ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28