[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 października 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Andrzej Ratyński arbitrzy: Paweł Bednarz Piotr Ryszard Kryn protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16.10.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Zakład Specjalistycznych Robót Górniczych ZSRG Sp. z o.o., Żory, ul. Boczna 6 od oddalenia przez zamawiającego Kompania Węglowa S.A., Katowice, ul. Powstańców 30 protestu z dnia 14.09.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Kompanię Węglową S.A., Katowice, ul. Powstańców 30 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4075 zł 86 gr (słownie: cztery tysiące siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Zakład Specjalistycznych Robót Górniczych ZSRG Sp. z o.o., Żory, ul. Boczna 6 2) dokonać wpłaty kwoty 4075 zł 86 gr (słownie: cztery tysiące siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) przez Kompanię Węglową S.A., Katowice, ul. Powstańców 30 na rzecz Zakładu Specjalistycznych Robót ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28