[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 października 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Maciej Stodolak arbitrzy: Paweł Jaśkiewicz Agnieszka Anna Mirska protokolant Filip Orczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16.10.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez "PROSSPOL" Sp. z o.o., Krzepice, ul. Marii Curie - Skłodowskiej 17 od oddalenia przez zamawiającego Urząd Gminy Koszęcin, Koszęcin, ul. Powstańców 10 protestu z dnia 17.09.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i nakazuje dokonanie ponownej czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. 2. Kosztami postępowania obciąża Urząd Gminy Koszęcin, Koszęcin, ul. Powstańców 10 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4403 zł 25 gr (słownie: cztery tysiące czterysta trzy złote dwadzieśćia pięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez "PROSSPOL" Sp. z o.o., Krzepice, ul. Marii Curie - Skłodowskiej 17 2) dokonać wpłaty kwoty 8003 zł 25 gr (słownie: osiem tysięcy trzy złote dwadzieścia pięć groszy) przez ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28